LOGO DMN:

P- znak Chrystusa, który jest w centrum naszego życia i naszej wspólnoty

Trójkąt- to DOM, który chcemy tworzyć na wzór Domu Nazaretańskiego

Koło-wspólnota młodych ludzi

Splecione dłonie, OTWARTE: na Boga i Jego Wolę, na drugiego człowieka; Wolność i prawda; Nie jestem sam-jest ze mną Jezus, Maryja i Józef.

logodmn

Zobacz też:

O DMN

Modlitwy