Codzienna modlitwa DMN

Jezu, Przyjacielu młodzieży, naucz nas pięknie przeżywać swoją młodość, tak, jak Ty to czyniłeś w Nazarecie; naucz rozwijać swoje talenty i budować wizję przyszłości opartą na Bogu. Pomóż nam odczytać drogę życiowego powołania i daj odwagę do jej realizacji.
Maryjo, uzdolnij nas do zachwytu Nazaretańskim Domem pełnym prostoty, ciepła, otwartości i miłości. Pomóż nam tworzyć rodzinną atmosferę wszędzie tam, gdzie jesteśmy.
Józefie, Opiekunie św. Rodziny, ucz nas głębokiej modlitwy, dobrego milczenia, solidności w pracy i bezinteresownej służby bliźniemu.
Najświętsza Rodzino, błogosław naszej wspólnocie oraz młodzieży na całym świecie, broń nas przed pokusami zła i prowadź bezpiecznie po drogach ziemskiego pielgrzymowania do Domu Ojca. Amen.

Litania do Najświętszej Rodziny

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne, zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi,

WSPOMAGAJ NAS

Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,
Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,
Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,
Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,
Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,
Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc,

ZACHOWAJ NAS NAJŚWIĘTSZA RODZINO.

Od rozproszenia umysłu i serca,
Od oziębłości w służbie Bożej,
Od szukania przyjemności i wygód światowych,
Od przywiązania do dóbr ziemskich,
Od pragnienia próżnej chwały,
Od złej śmierci,

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych,

WYSŁUCHAJ NAS NAJŚWIĘTSZA RODZINO.

Przez Wasze ubóstwo i pokorę,
Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,
Przez prace i trudy Wasze,
Przez modlitwy i milczenie Wasze,
Przez doskonałość czynów Waszych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
W. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

P. Módlmy się. Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Rodziny

„Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.”

Modlitwa o powołania- Jan Paweł II

Panie Jezu Chryste, Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce i wiesz, jak dotrzeć do serca człowieka. Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują słowa prawdy dla swego życia. Daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło, dodaj odwagi tym, którzy wiedza, gdzie szukać prawdy ale boją się, że Twoje wymagania są zbyt trudne. Porusz ducha tych, którzy chcieli by pójść za Tobą, lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności i strachu, idą za innymi głosami i wchodzą na drogi prowadzące do nikąd. Ty jesteś Słowem Ojca, Słowem, które stwarza i zbawia, Słowem, które oświeca i umacnia serca: przełam swoim Duchem opory i wahania niezdecydowanych, daj tym, których powołujesz odwagę odpowiedzenia z miłością: „Oto ja, poślij mnie”(Iz6,8) Panno Maryjo, Córko Izraela, podtrzymaj swa macierzyńską miłością młodych, którym Ojciec daje słyszeć swój głos, umocnij tych, którzy już poświęcili się Bogu. Niech razem z Tobą powtarzają radosne i nieodwołalne „TAK”. Amen.

Zobacz też:

Logo

O DMN