Czym jesteśmy?

DMN to grupa młodych ludzi, która wpatrując się w Najświętszą Rodzinę z Nazaretu, pragnie wzrastać w wierze i miłości oraz budować prawdziwą wspólnotę, otwartą na Boga i drugiego człowieka.

Po co jesteśmy?

We wspólnocie tej chcemy:

- zachwycić się Nazaretem, który jest DOMEM i na tym fundamencie budować wizję swej przyszłości, odkrywać swoje życiowe powołanie;

- rozwijać w sobie głęboką więź z Jezusem poprzez dzielenie się Słowem Bożym, modlitwę, życie sakramentalne by móc z Nim żyć w głębszej przyjaźni i odważnie o Nim świadczyć w środowisku w którym żyjemy;

- wspólnie modlić się za swoje rodziny i za wszystkie rodziny na całym świecie;

- poznawać siebie, rozwijać swoje talenty i dzielić się nimi.

Co robimy?

- uczestniczymy w regularnych spotkaniach formacyjnych Duszpasterstwa oraz w rekolekcjach DMN;

- włączamy się w życie Kościoła lokalnego ubogacając Liturgię i życie religijne parafii;

- otwieramy się na problemy rodzinne w naszych środowiskach poprzez konkretną formę pomocy duchowej i materialnej;

- staramy się żyć duchem Nazaretu na co dzień, troszcząc się o klimat miłości, otwartości, życzliwości i zaufania tam, gdzie jesteśmy.

Nasz wzór życia:

Najświętsza Rodzina- Jezus, Maryja i Józef, rodzina, w której panowała miłość, pokój, jedność serc i pragnień. Rodzina, w której wzrastał otoczony czułą opieką rodziców -Jezus z Nazaretu, nasz Najlepszy Przyjaciel i Brat!

Patron DMN:

FSiedliskaBłogosławiona Franciszka Siedliska, która zachwyciła się ukrytym życiem św. Rodziny.

Nasze hasło

Królestwo Boże jest w Was!

Zobacz też:

Logo

Modlitwy