T

144. TAK JAK WODA SPŁYWA Z GÓR

Tak jak woda spływa z gór ja opływam Twą miłością Pan     
I jak kamień w potoku chce tkwić w prawdzie Twej-2x   H E gis E
Przez krzyż przyszła-wciąż w nim trwa           Fis
Boli-jest trudna-jednak za nią chcę iść.     gis E

145.  TAK JEST MAŁO CZASU MAŁO DNI  

1. Tak jest mało czasu mało dni,   F
serce bije tylko kilka chwil   F B C
Niespokojne czeka wierci się,   F
kiedy w końcu Ty przytulisz je   BC
Tak jest mało czasu mało dni,
Serce bije tylko kilka chwil,
Nie wiem, czy Cię poznam, ale wiem,
Że na pewno TY rozpoznasz mnie! A

Ref. Zabierzesz mnie na drugi brzeg   d a
Za tobą będę do nieba biegł   FC
          
2. Nie jest wcale ciężko kiedy wiem,
że na końcu drogi spotkam Cię.
Chociaż było tyle trudnych dni, 
codziennie bliżej nieba - warto żyć!
Tak jest mało czasu…

3. Mijają godziny mija czas,
szukam Cię na niebie pośród gwiazd.
Nie wiem, czy Cię poznam, ale wiem,
że na pewno TY rozpoznasz mnie.

 

146. TA KREW

Ta Krew z grzechu obmywa nas,   De
ta Krew czyni nas bielszym od śniegu.   A D Fis
Ta Krew z grzechu obmywa nas,   h e
to jest Baranka Święta Krew.   AD

 

147. TATO, WOŁAM CIEBIE

1. Tato, wołam Ciebie, Tato, bo jestem dzieckiem Twym,   ADEA D E fis
i chcę  przy boku Twoim być. Tyś moim Tatą. (bis)  h DEA

Ref. Tato, Tato, jestem dzieckiem Twym,   DEDEA
Tato, Święty Tato, Tyś Tatą mym.

 

148. TĘSKNIĘ ZA TOBĄ PANIE

Tęsknię za Tobą Panie    a
Chcę zatańczyć miłość ptaków śpiew    G a
Tyś największe me pragnienie   G
Z Tobą mogę po bezkresach biec    a
Tyś największe me pragnienie     F
Z Tobą mogę po bezdrożach    G
Z Tobą mogę po bezdrożach
Z  Tobą mogę po bezdrożach biec a
 
Kiedy mówisz do mnie Panie w Twoje oczy kiedy patrzę się.
Moje życie tańczy taniec, takie proste i radosne jest.
Moje życie tańczy taniec takie proste i radosne,
Takie proste i radosne, Takie proste i radosne jest!
Laj laj laj laj... F G d E7

                                    

149. TO SIŁA JAHWE PRZYCHODZI DZIŚ,  

To siła Jahwe przychodzi dziś,   e
To ręka Jahwe spoczywa dziś na nas   a
Najwyższego moc obejmuje nas/2x   H7e
Gdyż Jego Święty Duch umacnia nas   DH7
 
Tam nie ma strachu już, lecz Jego wolność trwa/2x   a e
Klaszczcie z radością, gdyż Bóg naszym Ojcem jest, e a e
Klaszczcie z radością, gdyż Bóg naszym Królem jest ea e.   
                                                 On zasiada na tronie swym,   C De
On jedynym władcą jest, Jemu chwała cześć!!!   C De H7

150. TOBIE CHÓR ANIOŁÓW ŚPIEWA NOWĄ PIEŚŃ

Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń Chwała Barankowi!   D  h G  A
Alleluja! (Alleluja!) - Alleluja! (Alleluja!)   D h
Alleluja! (Alleluja!) Chwała i cześć!   G  A

151. TWE MIŁOSIERDZIE

Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa.   C a F G
Tak jak wiosenny ciepły deszcz.   C a FG
Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa  na mnie   C a F G C   
                                                                
                     Hej, ho! Przyjmę Twoją łaskę.   C a FG
 Hej, ho! Miłosierdzie Twe.   C a FG
 Hej, ho! Chcę przed Tobą tańczyć dziś.   C a FGC

152. TY JESTEŚ ZAWSZE WIERNA,

ucz nas ufać do końca
Temu, który nam pierwszy zaufał.
Wstawiaj się za nami u Syna.

Ref. W Twoje ręce-o Matko, składamy dar
Naszego zawierzenia Panu.

153. TY, PANIE DAŁEŚ ŻYCIE MI  

Ty, Panie dałeś życie mi,   D A G
I łaską swą obdarzasz mnie.   D A G
Ty pokonałeś zło, Ty pokonałeś grzech i śmierć   D g A
Ty darzysz mnie miłością swą,   D A G
Prostujesz każdą ścieżkę złą.   D A G
Ty pokochałeś mnie,Ty Panie kochasz, kochasz mnie DB
Jezu mój, chcę wywyższać Imię Twe.   D G A D
Boś Ty dobrym Bogiem jest   G A h
Boś wspaniałym Panem jest   G A D

154. TY PROWADZISZ MNIE

1. Ty prowadzisz mnie, bym poznać mógł, h A
Co to łzy, niemocy ból i głód. h
Gdy to poznam będę inny już, Ja wiem.  G h     A   
2. Nic mi złego się nie może stać,
Nie dosięgnie mnie losu zła pięść,
Kiedy będę z Tobą dzień po dniu. Jak cień.
3. Z Twoich ust słyszałem ciągle to,
Kochaj swoich wrogów, odrzuć zło.
Gdy tak zrobisz, będziesz bliżej mnie, Bliżej mnie.
4. Że cierpienie drogą twoją jest,
To wiedziałem, ale czemu nie.
Wśród milionów wybrałeś właśnie mnie. Właśnie mnie.

Ref. Wśród milionów mnie znalazłeś, Aby pomóc mi,
Panie, Ty, właśnie Ty, by nakarmić
i napoić krwią ze swoich ran, 
Panie, Ty, właśnie Ty (x2)

155. TYŚ JAK SKAŁA

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze, Panie nasz, Boże nasz!   
  Tyś jak wiatr w swej naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.
Światłem swym rozświetlasz drogę, która prosto wiedzie nas.
Tam, gdzie źródło Twej miłości, gdzie radośnie płynie czas.
Łamdarej, łamdao...oooo..  DGD DAD

U

156. U PANA DZIŚ

U Pana dziś zostawiam troski swe,   Dh e A
Oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść.   D he A
Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów    Fis h
Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś.   e A D

157. UKAŻ MI, PANIE, SWĄ TWARZ  

Ukaż mi, Panie, Swą Twarz,   CFCF
Daj mi usłyszeć Twój głos,   CFCF
Bo słodki jest Twój głos   ae
I twarz pełna wdzięku,   Fd
Ukaż mi, Panie, Swą twarz.   CFC

158.UWIELBIAM CIEBIE, MÓJ BARANKU  

Uwielbiam Ciebie, mój Baranku   D h
Błogosławię Imię Twe   e A7
Przed tronem Twoim, mój Baranku,   D h
Z całym niebem wielbię Cię.  e A7 D
Święty, święty, święty /2x   D h
Mój Pan, mój Bóg   G A

159. UWIELBIAM IMIĘ TWOJE PANIE   

Uwielbiam Imię Twoje Panie   GCD
Wywyższam Cię i daję Ci hołd            GCD
W przedsionku chwały Twej staję   e C
 Z radością śpiewam Ci pieśń   a D
 
O Panie Jezu chcę wyznać że   GCD
Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie   GCD
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił    GCD
Dajesz mi siebie bym na wieki żył   a D