P

113. PANIE DOBRY JAK CHLEB,

Ref. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła   CdG GaFGC
Bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.   aeFC FGC 
            
1. Tyś na  chleb rozmnożył Panie,   C a d G
byśmy do nieba w drodze nie ustali.   d DG   
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię   e a G C
Dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali.   C G C G(G7)
 
2. Ziarna zbierzemy odrzucimy chwasty
Bo łan dojrzewa pachnie świeżym chlebem
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

3. Ty nas nazwałeś Swymi przyjaciółmi,
Jeśli spełnimy co nam przykazałeś
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy,
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.

4. Tyś za nas życie Swe na Krzyżu oddał
A w znaku chleba z nami pozostałeś
I dla nas zawsze masz otwarte Serce,
Bo Ty do końca nas umiłowałeś.

114. PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU

Pan jest mocą swojego ludu,   d C F B C
Pieśnią moją jest Pan.   F C
Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem,   B A d C F
Nie jestem sam,   B C
W Nim moja siła, nie jestem sam.   a d B C F

115. PAN WYWYŻSZONY

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał, Uwielbiajmy Go    Fd7B C
Pan wywyższony nasz Król wywyższony, F d7
oddajmy Jemu cześć   B C B C7 D7
Królem jest Pan, ta prawda na wieki trwa.   g C F a d7
Niech cały świat raduje się Jego imieniem:   g  C F a B F
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał.   g7 B F

116. PANIE MÓJ BOŻE WOŁAM CIEBIE

1. Panie mój Boże wołam Ciebie,   E a fis H7
jesteś mym Tatą kochasz mnie, jak nikt.  
Ja jestem jak kruszyna chleba,   cis gis AE
o który modlę się co dzień.   Fis AH7
Jestem tak mały i bezbronny,
ale mam Ciebie kochasz mnie jak nikt.
Czasami nie wiem jak się modlić,
tak wiele chcę powiedzieć Ci

Ref. Wołam Ojcze nasz, któryś w Niebie jest. E H7 Fis H7
Święć się Imię Twe, przyjdź królestwo Twe.   E H7 Fis H
Niech się stanie Wola Twoja , ześlij z nieba chleb,   cis gis Gis Cis
Pragnę mieć czyste serce. Przebacz to co złe. FisA fis H7

2. W Tobie jest cała ma nadzieja,
mój Dobry Tato kochasz mnie jak nikt.
Daj proszę siłę abym wytrwał, w twojej miłości po kres dni.
Dopomóż kiedy się zagubię, najlepszy Tato kochasz mnie jak nikt.
Uchroń me serce przed rozpaczą – tak wiele chcę powiedzieć Ci.

117. PANIE MÓJ PRZYCHODZĘ DZIŚ

Panie mój przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm.   D G D G
Skłaniam się przed świętym Tronem Twym.   D h e A
Wznoszę ręce moje wzwyż,miłość mą wyznaję Ci. D G Fis
Uwielbiam Ciebie w Duchu, uwielbiam w Prawdzie Cię eA
Życie me oddaję Tobie, uświęć je!   E A D

 

118. PANIE WIELBIĘ CIĘ

Panie wielbię Cię, śpiewam Tobie pieśń   C d
Błogosławię Imię Twe.   C F
Jedynym Bogiem Tyś, godnym chwały i czci,   C d
Tyś mój Bóg, mój Król.   C F
Tylko Ty nadajesz życiu sens,   e F
tylko Ty przywracasz ślepym wzrok   C F   
                    Tylko Ty dajesz pokój mi,   e F
tylko Ty przy mnie jesteś wciąż.   C F
Tyś mój Bóg, mój Król!   F G C

 

119. PATRZYSZ NA MNIE 

Patrzysz na mnie, Panie i znasz moje serce.   h C h C
Dajesz mi nowe życie i bierzesz mnie na ręce.   a D C a G
Pieśń uwielbienia zaśpiewam Ci, Panie.   C e F G
Gdy jesteś blisko, tak dobrze mi jest, Panie.   C e F G
Wypełnij światłem moje małe serce.   a FG
Przyjmij moich pragnień roześmiany deszcz.   a F G
Wiem, że moje imię jest dla Ciebie ważne, o Panie.   CFCG     C F C G
Kochasz mnie, po prostu jestem Twoim skarbem, o Panie.   CFCG    CF C G
Wypełnij światłem moje małe serce.   a F G
Przyjmij moich pragnień roześmiany deszcz.   A F G

120. PIELGRZYMEM JESTEM

Pielgrzymem jestem tylko, co przechodzę   C G a G
Podróżnym ubogim jestem   FG
Nic nie mam tu swojego   C G a G
Moim domem jest droga i cisza   F G C a F G

121. PODNIEŚ MNIE JEZU

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca   d C a
Zanurz mnie w wodzie Jego Miłosierdzia   F C a

Amen, amen.  d C

122. POMÓDL SIĘ, MIRIAM

1. Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie,  D G
pomódl się, by Jezus we mnie żył.              D G
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty.         e A
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.              e A

2. Miriam, Tyś jest bramą do nieba.      D G
Moim niebem jest Twój Syn.            D G
Weź mnie, weź mnie, do swego łona,    e A
bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.  D G A D

3. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie.    D G
Gdybym umarł, odpocząłbym.            D G
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć.   A G
Pragnę umrzeć, aby żyć.               D G A D

 

123. POWIETRZEM MOIM JEST

Powietrzem moim jest, Powietrzem moim jest
Obecność Twoja, Święta w życiu mym.  G C D e C D
Powszednim chlebem jest, Powszednim chlebem jest, GC
Twe żywe Słowo dane w sercu mym. D e C D
Bez Ciebie, Nie mogę już żyć. G D e C a D
Dla Ciebie, me serce chce bić G D e C a D

124. POWSTAŃ PRZYJACIÓŁKO

Powstań przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź     e e H7
Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł    a D Ge
Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic.   a e a   H7e
Drzewo figowe wydało gałązki owoców    e H7
I winne krzewy kwitnące już pachną.   a e a H7e  

125. PÓŹNO JUŻ

1. Późno już,  otwiera się noc,   d B Ca
sen podchodzi pod drzwi  na palcach jak kot,   B F g A  
                   nadchodzi czas  ucieczki na aut,
gdy kolejny mój dzień, wspomnieniem się stał.
 
Ref. Jaki był ten dzień, co darował, co wziął
Czy mnie wyniósł pod niebo, czy rzucił na dno     
          Jaki był ten dzień, czy coś zmienił czy nie,
Czy był tylko nadzieją na dobre i złe.

2. Łagodny mrok osłania mi twarz,
jakby przeczuł że chcę, być sobą choć raz.
Nie skarżę się , że mam to co mam,
że przegrałem coś znów i znów jestem sam.

126. PRAWDA JEDYNA

1.Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu,   D A fis cis...
Że Swego Syna posłał z niebios Bóg na świat,      
   Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.
Ref. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż,
Który Jezus cierpiał za mnie,
Jezus cierpiał za mnie. /2x
2.Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł
I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat.
Błogosławiony ten, kto wierzy choć nie widział,
Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć.

127. PRZYJACIELA MAM

Przyjaciela mam, co pociesza mnie   C G a F...
Gdy o Jego ramię, oprę się
W Nim nadzieję mam, ulecza strach
On najbliżej jest, zawsze troszczy się
Królów Król z nami Bóg /2x Jezus, Jezus /2x

128. PRZYJACIELU 

1. Przyjacielu, chcę zostać z Tobą przy Tobie chcę być  
I nie trzeba, byś mówił coś Wystarczy byś był      G DC D     
  Ref. Bo nie ma większej miłości niż ta   G a h       
Gdy ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć   C D G   
2. Chcę być z Tobą, gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle    
                                           Przyjacielu, otwieram przed Tobą serce swe.    

                                          

129. PUSTE RĘCE

1.Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać,   D h e
Nie mam sił, by przed Tobą Panie trwać.   A D
Ref. Puste ręce wyciągam przed Twój w niebie tron, DD7G
Manną z nieba nakarm duszę mą. /2x   D A D

2.Pomaż maścią leczącą oczy me,
Spraw by język mój też przemówić chciał.
3.Tak niegodny Twej łaski chylę skroń
I znów prosić przychodzę Panie mój.

R

130. RADUJE SIĘ DUSZA MA

Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego   e
Będę Ci śpiewał z całej siły   H7
Sławić Cię będę wraz z Twym ludem   e
Będę Ci śpiewał z całej siły   H7
Błogosławić będę Twoje Imię   G
Jest miłosierny Pan Zastępów   D
Moc Jego ramienia nad swym ludem   e
Pan mój Zbawca   H7

131. RODZINO Z NAZARETU 

Rodzino z Nazaretu, broń naszych rodzin broń   D G A
Jezusie, Maryjo, św. Józefie broń./ 2x DGDA    D G D A D

S

132. SANDAŁY

1.Gdy uczniów swych posyłał Pan,   e D
By nieśli wieść radosną,   C e
Żegnając ich, dał swoją moc i mówił do nich z miłością.

Ref. Nie, nie, nie, nie warto na drogę tę   e D G C
Sandałów i płaszcza zabierać.   D e
Nie, nie, nie, nie trzeba nam srebra brać
O dach nad głową zabiegać.

2.Nowinę tę głosili więc po czterech stronach świata,
Bogaci tak nie mieli nic, bo miłość jest tak bogata.
3.Gdy ukończyli żniwo swe, w ostatnią podróż ruszali,
Patrzyli w niebo na Ojca dom i tak z radością śpiewali.

133. SŁOWO TWOJE  LAMPĄ

Słowo Twoje  lampą dla mych stóp.   G D e
i światłem drogi mej   C D G    (D)
Gorejącym ogniem jest we mnie Panie Słowo Twe. aCG e
Ogniem , który mnie trawi.   CDCG
Chcę wywyższać Imię twe , wśród narodów wielbić Cię
I ogłaszać Słowo Twe.  aC Ge C DE  D

134. SPOGLĄDASZ Z NIEBA BŁ.  MARIO  

1. Spoglądasz z nieba błogosławiona  Mario   d C A d
Na serca nasze co są jak liść na wietrze   d C A F
I prosisz Boga by im przywrócił pokój   g C F d
By ludzie jemu zaufali więcej.   d C d
 
Ref. Matko Mario naucz nas miłować   g C F d Spraw by dobro zawsze zwyciężało   g C F F7
By oblicze Polski za Twoją przyczyną   B C F d
W Duchu Świętym się na lepsze odnawiało.   B C d
 
2. Znasz nasze troski i rany, które bolą
I wiesz, że jedność tak wiele dziś kosztuje
Więc błagaj Boga o miłość pośród rodzin
Niech duch Świętej Rodziny tam panuje.

3. Złącz wszystkie serca w miłości oraz w prawdzie,
Spraw, by z zachwytem patrzyły w stronę nieba
I trwały zawsze w radości i w nadziei,
By w drodze nie zabrakło dla nich chleba.

135. SPÓJRZ NA KRZYŻ JEZUSA

Spójrz na krzyż Jezusa, spójrz na krzyż Jego Miłości DA h
Takiej miłości nie miał żaden człowiek, tylko On, tylko On.

136. STANĘŁAŚ CICHA

1. Stanęłaś cicha na progu polskich trudów   d g a A
Na twarzy uśmiech, a w oczach troskę miałaś   d g a A
Z różańcem w rękach dokonywałaś cudów   d BCF
Polskim rodzinom pomoc nieść chciałaś.   A

Ref. Błogosławiona Matko Nazaretu,   d g C A
Świętej Rodziny przykład nam dałaś   d g C A
W Panu Jezusie Dobrym Pasterzu   F g E F
Ty swoją ufność pokładałaś.   d C A

2. Weź pod twe skrzydła polskie rodziny
Pomóż wnieść prawdę i miłość w ich życie
Zniszcz nienawiści i gniewu przyczyny
Spraw by w pokoju budziły się o świcie.

Ś

137. ŚPIEWAJ PANU NOWĄ PIEŚŃ  

Śpiewaj Panu Nową Pieśń  /2x   E
Zatańcz tak jak tylko chcesz  /2x   A
Bo Jezus, Jezus, to On dziś rozwesela mnie !   EH7 AE

Ref. Zaklaszcz w dłonie , oddaj Jemu chwałę !   AH7
I zawołaj z mocą  - że – Jezus jest Panem!    AH7

2.Oddaj Jemu serce swe x2 ,Wszystko, co zniewala cię!x2
Bo Jezus...

138. ŚWIEĆ JEZU, ŚWIEĆ

1.Panie, światło miłości Twej świeci, A D A E
Pośród wszelkiej ciemności świeci, A D A E
Oświeć nas, Jezu, Światłości świata, D E cis7 fis7
Wyzwól prawdą, którą przynosisz, D E cis7 fis7
oświeć mnie, oświeć mnie. G e G E7

Ref. Świeć, Jezu, świeć, chwałą Ojca napełnij ziemię,
A E fis h G E
Płoń Duchu, płoń, w sercach ogień złóż, A E fis h G E
Płyń rzeko, płyń, zalej łaską narody całe, A E fis G A E
Ślij słowo Twe, światłość niech stanie się. A E fis D E A

2.Panie wchodzę w Twą obecność,
Cień ustąpił przed Twoim blaskiem,
Dzięki Krwi Twojej żyję w światłości,
Badaj mnie, wypal, pochłoń ciemności.
Oświeć mnie, oświeć mnie.

3.Widzę Twoją Królewską jasność,
Która twarze nam rozjaśnia,
Potem prowadzi od chwały, do chwały,
Życiem naszym o Tobie opowie,
Oświeć mnie, oświeć mnie.

139. ŚWIĘTA RODZINO ZAMIESZKAJ

Święta Rodzino zamieszkaj pośród nas   CFC
Ochraniaj miłość, broń wiary w trudny czas   eadGCC7
Wprowadzaj pokój pod każdy dach   FGC
Strzeż nasze serca w nocy zła.   eaGa
Święta Rodzino prosimy Cię,   FGa
nasze rodziny miej w opiece swej.  CGa

1. Jezu, Maryjo, Józefie, w Was Bóg okazał swoją moc   CeaFG
Przez Was na ziemię przyszło zbawienie   aGFC
Bo Miłość zwyciężyła zło, wszelkie zło.   FGG7

2. Jezu, Maryjo, Józefie, Święta Rodzino ziemskich dróg
Błogosław ojców, matki i dzieci
By wśród nich zawsze mieszkał Bóg.

140. ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS

Święte Imię Jezus/2x   G C D
Jest na ustach mych i w sercu mym   G C
W  mocy Ducha uwielbiam Cię.   D
Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom   e H7
Innego imienia, w Nim zbawienie jest. GCD /  GCDG (CD)

141. ŚWIĘTY DUCHU PRZYJDŹ

Święty Duchu przyjdź            C G a F G
I prowadź mnie tam gdzie Boży tron
Święty Duchu spraw, niech z moich ust
Popłynie dziś uwielbienia pieśń
Wołam przyjdź i wypełnij mnie
Niech wiatr Twój uświęci duszę mą
Wołam przyjdź i przenikaj mnie
Niech ogień Twój rozpali mnie, oczyszcza serce me
Wołam przyjdź...

142. ŚWIĘTEMU BOGU ODDAJ CZEŚĆ

Świętemu Bogu oddaj cześć, - dziękczynną serca śpiewaj pieśń,   E H cis gis
Jezusa, Syna Swego, Bóg darował nam.   A E D fis H
W Nim słaby mocnym staje się   gis cis fis
Biedny niechaj wyzna, że bogatym jest,   H E cis
Gdyż wszystko dał nam Bóg. Dał nam Bóg, dał Bóg   cis Fis H E

143. ŚWIĘTY DOM

1. Święty Dom- a wszystko takie proste :   d C d
prosty chleb i uśmiech i łzy,   F C F
Fartuch Matki, hebel Ojca i dziecięce sny,   g A d
taki właśnie był ten dom.   D A d
Święty dom, a życie takie ciche,
pracy trud i modlitwy żar.
Miłość co przestała słowem być,
a stała się życiem- z Nazaretu wyszła na świat.

Ref. Zapatrzona w cień Rodziny Świętej,   F C
Zasłuchana w modlitewny szmer   d B
proszę Panie, aby moje serce   g
Nazaretem stawało się.   A A7
Aby ciche było i proste
i wrażliwe na człowieczy ból,
pochylone z miłością i troską-
z tej rodziny czerpało wzór.
 
2. Święty dom, a wszystko takie ludzkie i zmęczenie i troska i ból;
Jakże niepojęta jest Twa miłość – w ludzkim ciele ukrył się Bóg.
Pochylona nad tą tajemnicą, że ukryty, że człowiek i  Bóg;
usta milkną- tylko serce cicho śpiewa  kilka prostych prośby słów.