N

85. NA RDZAWYCH SKAŁACH

1. Na rdzawych skałach śnieg jak Twoja szata   C F C G
Jak nad Taborem obłok, światło, głos   C F C C7
I choć koszula lepi się do ciała   F G C E a    
To góry –siostry moje –kocham was !!!   F G C

2. A z Tobą cisi, smutni i przegrani, spragnieni prawdy i czystości serc.
Ubodzy, miłosierni, zapłakani więc góry siostry moje kocham was.

3. My spięci liną z Tobą górski Panie nad przepaściami szczęścia tak jak On,
Po tamtej stronie szczytu wieczny błękit więc góry-siostry moje kocham was!86. NASZYM PANEM JEST BÓG

Naszym Panem jest Bóg/2X D A
On bardzo kocha nas/2x   A D DA
Więc wszyscy wznieśmy swe ręce i razem chwalmy Go!  87. NAZARET MIESZKANIE BOGA

1.Nazaret mieszkanie Boga, przystań Świętego Ducha    e C d C
nadzieja i wytchnienie, dla tego, kto domu szuka   a d C A

Ref. Rodzino Święta, Rodzino Boża                  d C d
Ikono Trójcy na ziemi,                                         g A d
gdy miłość gaśnie w   domowych ogniskach      d C d
rozniecaj płomień, opiekuj się nami.                   G A7

2.Nazaret znak pokoju, wśród trudów i walk życia
Bóg sam się daje światu, w tajemnicy ukrycia.

3.Nazaret - dom na skale, moc, twierdza, opoka
Jezus, Maryja, Józef, jedność i miłość głęboka.88. NIECHAJ MIŁOŚĆ TWA

Niechaj miłość Twa, jak potężna fala,   D G D G A
Spłynie tu przez łaski Twej zdrój, Chryste dotknij mnie.  fis h fis h G A D89. NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,   e
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce,   C
Obmyj mnie i uświęć mnie;   a H7
Uwielbienia niech popłynie pieśń!   e
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!   C G
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie   C G
Jezus! Tylko Jezus Panem jest.   C D e90. NIE BÓJ SIĘ

Nie bój się, bo jestem z tobą. /3x   fisDh
Mówi Pan -Mówi Pan. fis  cis fis
Odkupiłem cię, dałem ci imię swe, moim jesteś więc już.   A E D E A
Nie utoniesz, gdy będziesz po wodzie szedł, ogień nie strawi cię.   A E D E A
Nie, nie, nie utoniesz, nie, nie, nie spłoniesz, DEfis D E fis
Bo Ja jestem z tobą - mówi Pan.   D E fis91. NIE BÓJ SIĘ, WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ  

Nie bój się, wypłyń na głębię   D A
Jest przy tobie Chrystus.   h G A92. NIE BÓJCIE SIĘ ŻYĆ DLA MIŁOŚCI  


Nie bójcie się żyć dla miłości   e a D
Dla tej miłości warto żyć.   e h e93. NIE CHCĘ SŁUŻYĆ W PIECHOCIE,  


Nie chcę służyć w piechocie,   D
jeździć w kawalerii, strzelać w artylerii.   A D
Nie chcę latać samolotem.   D
Jestem w Pana armii.   A D A
Jestem w Pana armii. Jestem w Pana armii. /x2   D A D94. NIE JESTEM TU ZE WZGLĘDU NA CZŁOWIEKA   

1. Nie jestem tu ze względu na człowieka    a d a
Nie jestem tu, by uciec przed światem   F G C
To Pan powołał mnie –2x   d E a
 
Ref:  Jego słowo mnie pokrzepia,   a e
Przeprowadza mnie przez ciasną bramę. d E
Pan powiedział: „Bądź barankiem,        a e
Bowiem miłość ukrzyżowana jest”.       d F E
 
2. Macie być solą ziemi, macie być światłem dla świata,
cieszcie się, gdy wam robią krzywdę,
 jesteście wtedy błogosławieni.
 
3. Oporu złemu nie stawiajcie, nadstawcie drugi policzek,
nie brońcie swego imienia, jesteście wtedy błogosławieni.
 Nie brońcie swego majątku, oddajcie wszystko bez walki,
dajcie darmo temu, kto was prosi, jesteście wtedy błogosławieni.


 

95. NIE LĘKAJCIE SIĘ

ref. Nie lękajcie się, Ja jestem z wami, D G A DGA
Nie lękajcie się, ja jestem z wami.   h fis G A7
Nie lękajcie się, Bóg jest miłością.
nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze.
 
1. Ty jesteś skałą Zbawienia,           G D
jedyną naszą ostoją.             G D D 
przychodzimy do Ciebie po Światło,            h fis G A
Ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj.    G A

2. Pomóż nam wytrwać przy Tobie
Być wiernym w wierze przez życia czas.
Tylko w Tobie cała nasza nadzieja,
Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas.
 
3. Przekażcie światu mój Ogień,
Pokoju i Miłosierdzia.
Nieście wszystkim orędzie nadziei,
Moje światło niech świeci wśród was.96. NIE UKOCHAŁEM MEGO KRZYŻA,

1. Nie ukochałem mego krzyża, nie rozpoznałem perły   eaeDGH7      
         I wciąż szukałem mego życia, lecz doświadczałem śmierci.   eaeDCH7    
Aż pokonując groźne fale ujrzałem krzyża drewno   eaeDGH7
Ty wytyczyłeś moją drogę Miłości ścieżkę pewną.   eaeDCDD7

Ref. Żadna pieśń nie wypowie, co czuje moje serce   GDeH7
Liche drewno ratuje moje życie   GDeH7
Błogosławiony Krzyż, moja arka.   CD 
          
2.Skłoniłem głowę w Twych ramionach i w Tobie odpoczywam.
Ze skały płynie woda życia i rany me obmywa.
Gdy tak jesteśmy połączeni mam w sobie wszechświat cały.
Niebo i ziemia, i anieli śpiewają pieśni chwały.O

97. O CHRYSTUSOWA MĘKO

O, Chrystusowa męko - kluczu mego życia, e H7eaDG H7
Ile się w Tobie uczyć, ile kochać. e a C H7
O, Chrystusowa męko - Tyś jest błyskawica, e H7 eDG H7
Co czarnego nieba odsłaniasz sens, przestrzeń. eaH7aH7
Zachwyć mnie Tobą Krwią broczący Boże. /2x e a D G e a D G (H7)98. O CUDA NIEPOJĘTE

O cuda, cuda dzisiaj niepojęte   d g
Cóż Ci się Jezu spodobało we mnie   C A
Żeś z tronu chwały zszedł w mej duszy ciernie   d g C A
Jezus jest we mnie, Jezus we mnie żyje   d g C F
On mój, ja Jego wyłącznie, jedynie   d g C A
Serce Jezusa w moim sercu bije   d g C F
Krew Przenajświętsza w moich żyłach płynie   d g C A


 

99. O PANIE OTWIERASZ RĘKĘ SWOJĄ

1. O, Panie, otwierasz rękę swoją, na dłoni trzymasz ziarno;   F g C d C F
Ziarno życia, ziarno święte, ziarno wiary niepojętej.d a BA
Ziarnem Bóg człowieka karmi,   d C F
Ciałem swym ze wzgórz Kalwarii   g A d

2. O, Panie, otwierasz rękę swoją, Naczynie pełne wina;
Wino ciemne, Tajemnicy, Wino wiecznej obietnicy.
Winem Bóg człowieka syci, poi Krwią swej tajemnicy.

3. O, Panie, otwierasz usta swoje i mówisz Prawdę pełną;
Słowo Żywe, ziarno Słowa, Prawdę w Słowie Bóg darował.
Płonie pośród nocy Słowo, Słowo, które jest Osobą.100. O, PANIE, TYŚ MOIM PASTERZEM,  

O, Panie, Tyś moim Pasterzem,   D A h
Tak dobrym, że nic mi nie braknie.   e A D (A)
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,   D A h
Prostymi ścieżkami prowadzisz.   e A D

Ref.: Pasterzem moim jest Pan   G e D
I nie brak mi niczego.   fis A D

2 Choć idę przez ciemną dolinę
Niczego nie muszę się trwożyć.
Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie
W obronie mej stanąć gotowy.

3 Do stołu swojego zaprasza,
Na oczach mych wrogów to czyni.
Olejkiem mą głowę namaszcza,
A kielich napełnia obficie.101. OGŁASZAMY KRÓLESTWO BOŻE

Ogłaszamy Królestwo Boże w nas/2x   d F e d
W nas jest, wśród nas jest!   d F e d
Głusi znów słyszą, niewidomi widzą,   CGCGCGD
zmarli powstają, by żyć!   CGCGA              
                                      Ubogim głosimy tę Dobrą Nowinę,   CGCGCGD
Jezus jest Królem! Amen!   CGCGA102. OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ 

 

1. Ofiaruję Tobie Panie mój   C e a
Całe życie me, cały jestem Twój już na wieki.   CFCG
Oto moje serce przecież wiesz.   C e a
Tyś miłością mą jedyni jest.   C F G C

2. Ty w ofierze swojej Panie mój
Cały dajesz się, cały jesteś mój, już na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz.
Miłość Twoja niech umocni mnie.103. O JEZU CICHY I POKORNY

O, Jezu, cichy i pokorny, uczyń serce me według serca Twego. d a d a d a d a104. OJCZE, TY KOCHASZ MNIE

Ojcze, Ty kochasz mnie nie dlatego, że jestem dobry,  
ale dlatego, że jestem dzieckiem, Twoim dzieckiem.  
D fis h GA / G A Fis h GA105. O PANI UFNOŚĆ NASZA

O, Pani ufność nasza w modlitwy Twej obronie, D A D h A
Chroń nas, chroń nas, Królowo pokoju.        A D A h G D A D


106. OBLUBIENIEC

1.Oblubieniec czeka już, pierzmy szaty blisko dzień wesela.
Zaproszonych gości tłum, staje u bram, które Pan otwiera. G D C D

Ref. Jezus Oblubieńcem naszym jest, G D C D G D C D
A Kościół świętą Panną, którą umiłował.
Jezus Oblubieńcem naszym jest,
A Kościół świętą Panną, którą zdobył swoją Krwią.

2.Tylko Oblubieniec wie, kto naprawdę jest w Nim zakochany,
w dniu wesela znajdzie go, wniesie przez próg, przez żywota bramy.107. OCZYŚĆ SERCE ME

1.Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro. E H7 cis fis H7
Oczyść serce me chcę czystego złota blaskiem lśnić. E H7 cis fis H7

Ref. Zstąp, Ogniu, zstąp, przyjdź, oczyść serce me,
E A H7 E A H7
Pragnę być święty, Tobie oddany, Panie, E H7 A H7
Chcę zawsze być święty, E H7
Tobie, mój Mistrzu, na zawsze oddany, A E H7
Gotów, by służyć Ci. A H7 E

2.Oczyść serce me, obmyj swoją krwią,
Spraw bym mógł być święty.
Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść je.108. OTO JA POŚLIJ MNIE 

Ref. Oto ja poślij mnie,   D G A
dotknij ogniem moich warg   D G A
Powiedz Panie czego chcesz,   D G A
a moją rozkoszą będzie być posłusznym.   G h G A

1. Daj mi Twego Ducha abym mógł stać się chlebem  
Abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie.  
Fis h G A / Fis h G A

2. Nie chcę Ci już mówić o moich potrzebach
Panie, Ty wiesz wszystko objaw mi Twe pragnienia109. OTO STOJĘ U DRZWI

Oto stoję u drzwi i kołaczę, /2x d C d C
Jeśli kto posłyszy Mój głos i drzwi otworzy, F C d
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. d C FG d G110. OTO SĄ BARANKI MŁODE  

Ref. Oto są baranki młode   D E A E D E fis
Oto ci, co zawołali: Alleluja!   D E A fis HE
Dopiero przyszli do zdrojów   A fisD E
Światłością się napełnili   A fisD E
Alleluja, alleluja!   A E D A E A

1.Na Baranka Pańskich godach   fis E D E fis
W szat świątecznych czystej bieli   fis E D E fis
Po krwawego morza wodach   fis E h fis
Nieśmy Panu pieśń wesela   A E cis fis

2.W swej miłości wiekuistej On nas Swoją krwią częstuje
Nam też Ciało swe przeczyste Chrystus Kapłan ofiaruje


111. OTWÓRZ ME OCZY O PANIE

Otwórz me oczy o Panie. Otwórz me oczy i serce, D fis
chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie GD
Wywyższonego widzieć chcę ujrzeć Ciebie w blasku twej Fis h G A
chwały wylej swą siłę i moc gdy śpiewam Święty, Święty fis h G A112. O WYCHWALAJCIE GO

O wychwalajcie Go wszystkie narody,   GCD
i wysławiajcie Go wszystkie ludy
Jego łaskawość nad nami potężna,
a Jego wierność trwa na wieki. .