A

1. ABBA OJCZE

1. Ty wyzwoliłeś nas Panie, z kajdan i samych siebie   
A Chrystus stając się bratem, nauczył nas wołać do Ciebie: C F C G/2x  C E a F C F G
Ref.    Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!   CFCGCFCG CEaFCGC
  2. Bo Kościół jak drzewo życia,
w wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność i pokazuje nam Ciebie.
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie u czynił swoimi dziećmi.
4. Wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi i teraz jest jej godzina.2. AVE MARIA


1. Gdy klęczę przed Tobą,   G h C D
modlę się i składam hołd,   G h C D
weź ten dzień, uczyń go Twym    G C D G
I we mnie miłość wznieć.   C D G
Ref. Ave Maria, gratia plena,   G h C D G h C D  
Dominus tecum, benedicta tu.   G C D G C D G
2. Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl,
Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Pana tron.
3. Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz,
Każda myśl, każde słowo niech spocznie w dłoniach Twych.3. ALLELUJA, WZNOŚ POD NIEBO GŁOS

Alleluja, wznieś pod niebo głos,   G D
Pan dał chleba moc. Alleluja. /2x   C a G ||G7
Jezus Pan Komunią dla nas co dzień staje się,   C D G
On rozrywa grzechu pęta złe.   C D G G7
Cóż uczyni mi człowiek, kiedy ze mną Pan,   C D G H7 e
Bóg podnosi, podtrzymuje mnie.   a A D D7B

4. BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE

Będę śpiewał Tobie mocy moja,     D G A D h
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją,   G A7 h
Tobie ufam i bać się nie będę.    A D e A7 D5. BLISKO, BLISKO, BLISKO

Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój,    d B
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe.    G A d
I przychodzisz do mnie już dotykasz mnie,   d B
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.   G A7


 

6. BŁOGOSŁAWIONE JEST IMIĘ TWE

                     

Błogosławione jest Imię Twe /x2    D fis G A / 2x
I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć,   G A D Fis h
Tyś jedynie Panem jest .   G e A7
Powstań i Pana chwal , chwal Go na wieki !   D fis G BC
Powstań chwal Boga wciąż , On jedynie jest Panem .  
Powstań i Pana chwal, Chwal Go na wieki .   D fis GB C
Powstań  chwal Boga wciąż, On Panem wszechświata jest.   D fis G B C D


 

7. BO GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ 

            
                                      

Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić   A D A D/2x
i pagórki się zachwiać.    /2x A
Ale miłość Moja, Miłość Moja   h D
nigdy nie odstąpi od Ciebie -mówi Pan!!!    H E A (D)A


 

8. BO JAK ŚMIERĆ, POTĘŻNA JEST MIŁOŚĆ

                     

Bo jak śmierć, potężna jest miłość,   D G D
a zazdrość jej  nieprzejednana jak szeol.   E A D
Żar jej, to żar ognia, płomień Pański.   D G D  e A D
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości.   G A
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.   D h G A D9. BO NIKT NIE MA Z NAS


Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem    D D7 G
Każdy wnosi ze sobą to co ma.   A A7
Zatem, aby wszystko mieć,    D D7
Potrzebujemy siebie razem.    G
Bracie, siostro ręka w rękę z nami idź.   A D10. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ


Bóg jest miłością,    F B F
miejcie odwagę żyć dla Miłości.   a d GC
Bóg jest Miłością, nie lękajcie się.   F B d C FCF


 

11. BÓG JEST TU, BÓG JEST TAM


Bóg jest tu, Bóg jest tam, Bóg jest w każdym z nas CGFC
z nas i w sercu Go mam.   F G
Światłem jest w ciemną noc    C G
i w modlitwie mej  słyszę Jego głos.   FC FG
Bóg jest tu-Dobry Jest!!!   F G
W każdy czas! (i…jeszcze raz!)   C G12. BÓG KOCHA MNIE TAKIEGO, JAKIM JESTEM  


Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem   D h G A7...
i raduje się każdym moim gestem.                           
Alleluja, Boża radość mnie rozpiera(ooo..). 


     

13. BÓG POTRZEBUJE CIEBIE


 1.Bóg potrzebuje ciebie, dużo bardziej potrzebuje ciebie. /2x    D fis G D A7
 Ref. Potrzebuje ciebie dużo bardziej niż nieba,     G A
 Potrzebuje ciebie dużo bardziej niż ziemi,    D h
 Potrzebuje ciebie dużo bardziej niż morza,    G A
 Potrzebuje ciebie. /2x    D D7
2.Ja potrzebuję Boga... 3.Ty potrzebujesz Boga...
4.Ja potrzebuję ciebie...14. BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT


Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,   E A H7 E
Aby każdy, kto w Niego wierzy    E A
Nie zginął, ale życie wieczne miał.    H7 E
O-o Jezus, Jezus, Jezus    E A H7 E15. BÓG ZA TOBĄ BARDZO TĘSKNI 

    

1. Bóg za tobą bardzo tęskni  usłysz Jego szept,     G fis
delikatnie przywołuje proszę dostrzeż Mnie,   G D
spotkajmy się w Sercu Boga, w naszym Domu spotkajmy się !!!    G fis G A
Ref. Bo Dom to śmiech i przytulanie,    D
otarcie łez i wspólne Amen    fis
to zawsze tak, Twemu Imieniu   G
tu Miłość trwa i cię przemienia !!!    D G A (D)
2. Bóg szanuje twoją wolność, Sam ją tobie dał
więc bądź sobą i się rozgość, tu swe miejsce masz
choć ogrzej się wśród przyjaciół w cieple Domu choć ogrzej się.