Dom Rekolekcyjny


im. Bł. Franciszki Siedliskiej


w Żdżarach


koło Nowego Miasta nad PilicąMiejsce spotkania z Bogiem młodszych i starszych

Żdżary to urocze miejsce, posiadające swój niepowtarzalny klimat. Od lat wiele osób lubi właśnie tutaj zamyślać się nad Bożymi tajemnicami w swoim własnym życiu, w życiu swojej rodziny, szukać Boga w przyrodzie, w ciszy żdżarskiego kościółka i w radosnych spotkaniach z innymi. Stały się przystanią dla sióstr nazaretanek, które tutaj właśnie przeżywają swoje spotkania z bł. Franciszką Siedliską, Założycielką Zgromadzenia, dla osób i całych rodzin stowarzyszonych w "Rodzinie Nazaretu" (Stowarzyszenie Najśw. Rodziny), którzy tu odkrywają charyzmat Błogosławionej, jak również dla wielu innych grup i osób indywidualnych, które to miejsce wybierało na swój czas "pustyni" czy odkrywania Boga we wspólnocie.

Dziś Żdżary bardzo potrzebują pomocy - aby dom mógł dalej służyć szukającym Boga, konieczny jest kapitalny remont. Wysiłkiem całego Zgromadzenia (jako rezultat XXI Kapituły Generalnej) w styczniu 2003 r. taki remont rozpoczęto. Ufamy, że uda się przygotować miejsce - wraz z kaplicą i niezbędnymi salami spotkań.

realizowany projekt Domu Rekolekcyjnego


Wszystkich, którzy mogą i chcą nas wspomóc w tym wysiłku - zapraszamy do współpracy.
Każda najdrobniejsza ofiara na ten cel - jest dla nas skarbem. Osoby pragnące wesprzeć remont Domu Rekolekcyjnego w Żdżarach prosimy o kontakt z naszymi klasztorami, lub z Domem Prowincjalnym w Warszawie:
           ul. Czerniakowska 137,
           00-720 Warszawa
           tel. 22/ 841 42 27, e-mail
csfnwwa@nazaretanki.pl

Ofiary można także wpłacać na konto:
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
Bank PKO S.A. VII O/Warszawa    09 1240 1109 1111 0000 0515 8591OBRAZKI ZE ŻDŻAR

BUDOWA

S. Janice Fulmer, przełożona generalna, na miejscu budowy - czerwiec 2003
S. Janice, przełożona generalna, i S. Bożena, radna generalna w Żdżarach
Izolacja poddasza i wymiana dachu - czerwiec 2003

GOTOWY BUDYNEK