Centrum rekolekcyjne dla rodzin Dar dla Żdżar:

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
Bank PKO S.A. VII O/Warszawa       09 1240 1109 1111 0000 0515 8591

Data ostatniej aktualizacji: 01- 07- 2003                 Opracował: Michał Majorek                               Dom dla Dzieci Ulicy