W

160. W CIELE  CHRYSTUSA

W Ciele  Chrystusa tworzymy jedno,   E cis E cis
chociaż tak wielu nas jest x2   fisH7 (E)
Jedno w Chrystusie, jedna nadzieja jest w Nim.EHcis fisH
Jeden Bóg , jedna wiara, jeden Ojciec nasz.   H cis AH

 

161. WESEL SIĘ, PANNO MARYJO 

Wesel się, Panno Maryjo.   D A D A h
Alleluja, alleluja, alleluja.    AhAhAhA7
Bo Ten, któregoś zrodziła
Alleluja, alleluja, alleluja.
Zmartwychwstał, jak zapowiedział,
Alleluja, alleluja, alleluja.
Módl się za nami do Boga,
Alleluja, alleluja, alleluja

162. WIELBIĆ IMIĘ PANA DZIŚ CHCĘ

Wielbić Imię Pana dziś Chcę /3x  To mój Bóg   D GA Dh A
Imię Pana jest twierdzą, Warowną twierdzą      D GD
Skałą Zbawienia,  Schronieniem mym.    e A D

163. WITAJ JEZU

Witaj Jezu, cześć Ci Królu,   D G D G D
Przyjmij śpiew nasz, modlitwę, wielbienie, Boży Synu.e A7
Dziś ku Tobie wznosimy ręce swe,   G D D7 G
Na znak szacunku, miłości, wdzięczności, o alleluja. DheD

164. WSZYSTKIE NARODY KLASKAJCIE W DŁONIE  

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,   E
wykrzykujcie Bogu radosnym  głosem cis
bo Pan najwyższy jest Królem nad całą ziemią   AHE
Śpiewajcie  - wszystkie narody. .- radosnym głosem, E cis
Śpiewajcie Królowi.   AHE

165. W LEKKIM POWIEWIE

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie/2x aDa D
nie przez wicher ogromny i nie przez ogień   FG
ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie   FG
w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.   FE d

166. WIERZĘ W CIEBIE BOŻE

Wierzę w Ciebie Boże, wierzę w Twoją moc   GDCD 
  Że Ty mnie wspomożesz nawet w ciemną noc 
Boś Ty Bogiem wiernym nie opuścisz mnie  
  Jeśli będę z Tobą niestraszna mi śmierć.

 

167. WIERZĘ W CIEBIE PANIE

1. Wierzę w Ciebie Panie coś mnie obmył z win   e C De
wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn.   E CDG
Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać    a DGC
w tabernakulum zostałeś aby z nami trwać.   aDGH7
Jesteś Przewodnikiem nam do wieczności bram   a DGC
tam przygarniesz nas do Siebie.   A h e
2. Tyś jest moim życiem, boś Ty Żywy Bóg,
Tyś jest moją Drogą najpiękniejszą z dróg,
Tyś jest moją Prawdą co oświeca mnie
boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie,
nic mnie nie zatrwoży już
wśród najcięższych burz bo Ty Panie jesteś ze mną.

3. Tyś jest moja siła w Tobie moja moc
Tyś jest mym Pokojem w najburzliwszą noc
Tyś jest mym ratunkiem gdy zagraża toń moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń.
Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat i nic złego mnie nie spotka.

4. Tobie Boże Ojcze wiarę swoją dam
w Tobie Synu Boży ufność swoją mam,
Duchu Święty Boże w serce moje zstąp
i miłości Bożej ziarno wrzuć w me serce w głąb
duszy mojej rozpal żar siedmioraki dar daj mi stać się Bożą rolą.

168. WIĘCEJ MIŁOŚCI

Więcej miłości więcej mocy, więcej Ciebie w życiu mym/x2   e C D h
Całym sercem swoim uwielbiam Ciebie,  e a e
Całą duszą swoją uwielbiam Ciebie.
Całym swoim życiem   e a e
Uwielbiam Ciebie. Tyś Bogiem mym jest, Panem moim jest!   e C D e

169. WSZYSTKIE MOJE ŹRÓDŁA

Ref. Wszystkie Moje Źródła w Tobie są /3x Jeruzalem.   dCgA

1. Budowla Twoja na górach wznosi się   FC
Wspaniałe rzeczy o Tobie głoszą dziś.   gA
Na wzgórzach twoich narodziłem się   FC
Pan cię miłuje życie oddał ci.  GA

2. Tańcząc, śpiewajmy naszemu Panu dziś
Źródło otworzył w zranionym sercu swym
Biegnijmy, biegnijmy, by dać pochwycić się
Alleluja, Alleluja Barankowi cześć.

 

170. WYBIERAM CIĘ JEZU NA PRZEWODNIKA 

Wybieram Cię Jezu na Przewodnika   CFG
Po wszystkich krętych ścieżkach mego życia.   FGFC
Bądź drogą, bądź światłem, które nie znika,   e a FG
Bądź drogą, bądź światłem, które nie znika.   E a FG
Niech oczy moje nieustannie cieszą się Tobą. F G e a d G
Niech oczy moje wciąż do Ciebie śmieją się.   F G e a d G
 
Stań się Jezu dla mnie moja pieśnią wesela,   C G da
Szukałem prawdy znalazłem Przyjaciela. /2x/   F C d G
 
Wybieram Cię Jezu na Przewodnika
Po wszystkich krętych ścieżkach mego życia.

171. WYWYŻSZONY

Wywyższony zawsze będziesz wywyższony   E cis
Jesteś godzien honoru i czci   fis H E (H)
Zawsze będę stał przed Tobą by Cię wielbić   E cis
I chwalić przez wszystkie moje dni.   fisAHE

Z

172. ZAPROŚCIE JEZUSA DO WASZYCH SERC   

Zaproście Jezusa do waszych serc   D c ...
Zaproście Go /2x Zaproście Go, Zaproście Go

173. ZAŚPIEWAĆ CHCĘ MIŁOŚCI PIEŚŃ,  

Zaśpiewać chcę Miłości Pieśń,   DAh
memu Zbawcy, Jezusowi,   G A  
                                         Za dzieła Twe wychwalam Cię   DAh   
                                Kochany Zbawco, drogi Jezu.   GA    
                          
Raduję się, bo nazwałeś mnie swym,   GDAh       
                    tylko z Tobą pragnę być.   GDA
W Twych ramionach się skryć/2x   DAG     
                   Więc przytul mnie i ukryj mnie   DGAG
w Twych ramionach dziś.   DAD       

                

174. ZAŚPIEWAJCIE SERCA NASZE

Ref. Zaśpiewajcie serca nasze Oto Matka Pana   eD eDh
Dziś bierzemy ją do siebie- Oto Matka nasza.   eDeahe

1. Oblubienico Ducha Świętego   eDeDheDeaH7e
Biegnijmy razem do Pana. Oblubieniec na nas czeka.   eDeDheDeaH e

2. Spójrzmy wszyscy na Króla w koronie, którą dała Mu Jego Matka.
Oto jest dzień naszych zaślubin. Oto radość Jego serca.

3. Obrazie Bożej miłości. Mario Matko Kościoła.
Grajcie struny weselne. Ręka Pańska spoczęła na nas.

175. ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej
Wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej
Tobie dziś w ofierze serce daję swe
O utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe FGC C7

2. Mylą się o Boże, w Tobie wzrok i smak
Kto się im poddaje, temu wiary brak
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę
Że w postaci chleba utaiłeś się

3. Bóstwo swe na Krzyżu skryłeś wobec nas
Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz
Lecz w oboje wierząc wiem, że dojdę tam
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram

4. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę cię
Niech pragnienie serca spełni się
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.
 
CGa
FG C C7
FG C C7

 

176. ZBUDUJ OJCZE NASZ

Zbuduj Ojcze nasz nowe Jeruzalem   D A D GAD
Zbuduj Ojcze nasz nowe Jeruzalem   D A  h Fis h
Zwołaj Panie narody swe    G A D h
Niechaj w jedno połączą się A D h G       
  Zbuduj nowe Jeruzalem nowe Jeruzalem G A D h G AD A

 177. ZIEMIA

1. Ziemia, którą mi dajesz nie jest fikcją  ani bajką.   GCDGeD    
                                                                                                     Wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa.   GCDGeD
Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić,   GCDGeD,
Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie   GCDGeD
 
Ref. Będę tańczył przed Twoim tronem   G
i oddam Tobie chwałę i nic już nie zamknie mi ust!DeCGD
Żaden mur i żadna ściana,   G
największa nawet tama, już nie, nie zatrzyma mnie już!   D e C D G

2. Większy, większy jest we mnie Ten,
który mnie umacnia!
Żaden Goliat nie może
z Nim równać się!

178. ZMARTWYCHWSTAŁ PAN I ŻYJE DZIŚ

Ref: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź  
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć! eCGD eCGD  aeGD

1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest jego łaska   eDGaH7
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
Chcę dziękować mu i chcę Go dziś błogosławić
Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!

2. Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom
Pan - moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!

3. Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!

179. ZRZUĆ CIĘŻARY NA JEZUSA  

Zrzuć ciężary na Jezusa   CFGC...
On kocha cię /2x
Wyżej /8x/ Jezus coraz wyżej
Niżej /8x/ szatan coraz niżej.