K

68. KAŻDEGO DNIA

1. Widzisz każdy nasz krok, h A G Fis
Słyszysz rytm naszych serc h A G Fis
I od nowa uczysz nas swojej miłości. h A D A
Chronisz nas, gdy zła moc budzi zawiść i lęk,
Pokazujesz ścieżkę nam wśród ciemności.

Ref: Każdego dnia pukasz znów do naszych drzwi, GheAD
Każdego dnia gotów jesteś do nas przyjść G h D A D
Każdego dnia dajesz nam miłość swą
Swój święty blask, swój bezpieczny, wielki dom.

2. Od nas wziąłeś swój ból, myśmy dali Ci krzyż,
Myśmy spletli tę koronę z cierni
Odkupiłeś nasz grzech i zbawiły nas łzy,
Które z oczu Matki upadły jak perły


69. KIEDY RANNE WSTAJĄ ZORZE 

 

1. Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia Tobie morze D e
Tobie śpiewa żywioł wszelki bądź pochwalon Boże wielki    
O alleluja...

2. A człowiek, który bez miary obsypany Twymi dary
Coś go stworzył i ocalił a czemuż by Cię nie chwalił?

3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam wnet do mego Pana wołam.
Do mego Boga na niebie i szukam Go koło siebie.

4. Wielu snem śmierci upadli co się wczoraj spać pokładli
My się jeszcze obudzili byśmy Cię Boże chwalili.


70. KOCHAM, WIĘC NIE MUSZĘ SIĘ BAĆ 

 

Zabierz mój strach, zabierz mój strach, zabierz mój strach! 
Jezus mówi,   A G
Że Miłość ta,   D A
Zabiera strach, zabiera strach, zabiera strach   G D  
Jezus, Jezus, Jezus, o-o!    - (kilka razy)        
          Jezus, Jezus, Jezus  (o-o)
Jezus mówi, że Miłość ta,
Zabiera strach, zabiera strach, zabiera strach.
Jezus daje ci Miłość Swą,
Zabiera strach, zabiera strach, zabiera strach.L

71.LAUDATE DOMINUM  

Laudate Dominum   Laudate Dominum   d A7 d C
Omnes gentes, Alleluja!       FC d A7 (d)


 

72. LOLEK

1. Wadowice rok 20-sty Emi rodzi syna,   C F G C
Szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna.
Pierwsze mecze, pierwsze smutki, w gimnazjum klasówki,
Po maturze z kolegami wypad na kremówki.

Ref.: Nie ma lepszego od Jana Pawła II /2x  
G C(G)CFGCFG
2. Całą drogę życia oddał Lolek swemu Panu,
Wnet go droga ta zawiedzie aż do Watykanu.
16-ego października siedem osiem roku,
Słyszy świat : Habemus papam!
I doznaje szoku.

3. 13-ego maja cały świat oddech wstrzymuje,
Ali w stronę Jana Pawła pistolet kieruje.
Matka Boża miała tutaj plany widać własne,
Totus tuus i wszystko staje się zupełne jasne.

4. 2005 to kwiecień, Bóg sam decyduje,
Świat się modli, gdy Jan Paweł niebo obejmuje.
Pontyfikat się nie kończy dobrze o tym wiecie,
Papież dalej pielgrzymuje, lecz na tamtym świecie.

Ref.: Nie ma lepszego od Jana Pawła II /2x
Pan kiedyś stanął nad brzegiem /2x

5. Kościół żyje i żyć będzie, słowo Boga dane,
Od wiek wieków klucze Piotra są przekazywane.
Znów: Habemus Papam! słyszy świat i się raduje,
Dzieło Jana Pawła Benedetto podejmuje.
Ref.: Mamy nowego Benedykta XVI-ego /4xŁ

73. ŁASKI PANA

Łaski Pana wiecznie śpiewać będę   g c g
Z pokolenia na pokolenie   g c D
Oznajmiać wierność Twoją ustami
Moimi ustami, moimi ustami.

1. Wysławiają niebiosa cuda Twoje Panie   g c g
I wierność Twoją w zgromadzeniu świętych   g c g
Któż na obłokach dorówna Panu
Któż jest Panu podobny wśród synów Bożych.
2. Pan jest wielce uwielbiony w zgromadzeniu świętych I bojaźnią napełnia wszystkich wokół siebie Panie Boże Zastępów któż jest jak Ty Ty jesteś Bogiem obleczonym w wierność.

M

74.  MA DUSZA PRAGNIE BOGA

Ma dusza pragnie Boga, chce spocząć w Nim.   e C a H7
 tęsknoty cała drży.   G De H7
Wstań duszo moja, oto oblubieniec,  e C a H7
Oto Pan Bóg twój.   G D e

2. Ty dasz mi pokój serca, Panie mój,
bo Tyś zbawieniem mym .
Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się.75. MAJESTAT TWÓJ

Majestat Twój nie wstrzymał Cię    D A h
korony swej wyrzekłeś się-wydany byłeś   fis G D
w ręce tych, których stworzyłeś.   e A
I grzech mój Ty zmazałeś sam-kiedyś zmarł
i zmartwychwstał- dzisiaj  rządzisz Ty
pod niebo wywyższony.
I tylko Ciebie Panie wielbić chcę bo tylko Ty zdobyłeś serce me, po wieki więc będę kochać Cię.
Bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie
i wyzwolić mnie –Tobie Panie więc śpiewam w uwielbieniu76. MARIA REGINA MUNDI

Maria Regina Mundi,   d g A d
Maria Mater Ecclesiae    d g C F A
Tibi assumus, Tui memores,   d g C d
Vigilamus! Vigilamus!    g A d77. MATKO BOGA, PANNO CHWALEBNA

Matko Boga, Panno Chwalebna     d g
pod Twoją opiekę wciąż garnie się lud.   CFA7(C7)
Racz nam pomóc, prośbami nie gardź   d g
Bożą drogę wskaż wśród innych dróg.   CFA7(C7)
Ref. Pod Twoją obronę przyjmij nas   F A7 d
Zachowaj nas Matko od wszelkiego zła   g C F
U Syna Twojego za nami się wstaw   g C F
I z Nim nas pojednaj, i Jemu polecaj  d g C F
Najkrótszą drogę do Niego wskaż.   G C F
2. Panno Święta i błogosławiona, ulecz serca zranione przez zło.
Weź nas słabych w Twe święte ramiona,
od nieszczęścia i od grzechu chroń.78. MARYJO MATKO MOJEGO WEZWANIA

Maryjo Matko mojego wezwania chcę i pragnę,   G H e C         
              idąc za Twym słowem, czynić wszystko co powie mi Jezus!
Miłować Jego Wolę a wszystko inne ze względu na Niego samego. 
Ref. Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się, GHeC     
                       nikt nie wie dokąd pójdą... za Wolą Twą.    
Słuchać Słowa całym sercem i w Duchu Świętym je wypełnić. Amen    

 
     

79. MATKO MARIO …

Matko Mario od Jezusa Dobrego Pasterza    e a H7 e
Jego dłoniom rodziny dziś powierzaj, miłości odbuduj świat   C D H7 e F
By Bóg się Panem stał wszystkich serc.   A D H7
Pomóż jeszcze raz uwierzyć, że można żyć inaczej   e a
Królestwa Bożego ziarno wraz z nami Matko siej. H7eH7e
Wezwał Cię Bóg tak po prostu,   e D e
powołał jak kwiat do istnienia   C D G e     
     I ludziom dał aby mogli, brać z Ciebie przykład cnót CDeC H7
Matko - zwyczajna i cicha, co jak Nazaret wyrosłaś eaH7e
Teraz przez Ciebie Bóg w nas rośnie, w nas kocha e a H7


80. MOŻE DALEKO JESTEŚ OD NIEGO

Może daleko jesteś od Niego, D h e A
Może zgubiłeś ścieżki Jego ślad.
Może w samotną ruszyłeś drogę
I nie wiesz jak Bóg ciebie zna.
Nie martw się Bóg ciebie kocha,
On zawsze z tobą jest,
Podnieś swój zmęczony wzrok i popatrz przed siebie.
Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz. /3x81. MÓJ JEZU-MÓJ ZBAWCO

  

Mój Jezu-mój Zbawco któż jest tak wielki jak Ty   A E fis
Przez wszystkie dni    cis DA
wysławiać chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk.   E h D E
Mój Panie –Obrońco-Źródło mych natchnień i sił   A E fis cis D
niech cały świat-wszystko co jest zawsze wielbi imię Twe.   A E h D E
Krzycz na cześć Pana-rozraduj się w Nim   A fis DE
ogłaszaj wszędzie, że On Panem jest.   A fis DE
Góry ustąpią na dźwięk Jego słów   fis D
gdy przemówi Stwórca ziem.   E E7
Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk,   A fis DE
zawsze chcę kochać Cię, przy Tobie być  .A fis DE
Co może równać się z tym, co u Ciebie mam?   fis DEA82. MÓJ JEZUS KRÓLEM KRÓLÓW JEST  

Ref. Mój Jezus królem królów jest,   D G A
mój Jezus władać będzie wciąż,  
Królestwo Jego wiecznie trwa, On zbawił duszę mą  
i teraz we mnie mieszka już.  
 
1. On dał mi całkiem nowe życie  
uczynił mnie dzieckiem światłości
dziedzictwem swym obdarzył mnie
bo umiłował mnie mój Ojciec-Bóg.
 
2. On wyrwał mnie z królestwa ciemności
w Jezusie jestem sprawiedliwy
nie muszę się już bać niczego
bo Jego święta Krew chroni mnie przed złym.
 
3. On wziął na siebie moje grzechy
On poniósł wszystkie winy me
Choroby wszystkie wziął na Siebie
I w Jego ranach jest dzisiaj moje zdrowie.


 
 

83. MÓW DO MNIE PANIE

Mów do mnie Panie, chcę słyszeć Cię   G A H
Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie   h A G h
Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć   A G h
W cieniu Twym Panie, chcę iść   h A G h A
Święty, potężny jesteś Panie nasz   h A
Przed Tobą dziś możemy stać
Dzięki łasce, nie dzięki nam samym84. MÓWISZ ZE CISZA MOIM DOMEM JEST  

            

Bogu wyśpiewam, Bogu na niebie, Bogu wyśpiewam wdzięczności psalm   eDCD
Jahwe mi zagra na strunach światła i glos popłynie pod nieba dach 
Mówisz, że cisza moim domem jest  a D
Mówisz ze nie znam muzyki   a  D
Zobacz dla Pana dzisiaj śpiewam psalm   a D
Mój głos płynie do  gwiazd.   C G D e
Bogu wyśpiewam, Bogu na niebie, Bogu wyśpiewam wdzięczności psalm,
w dłoniach zaniosę radość, cierpienie, w gestach zaklęte słowa uwolnię, patrz.
Słuchaj, jak ręce moje wielbią dziś Jahwe, Boga muzyki,
Cisza przemienia się w modlitwy cud, mój głos płynie do gwiazd.