F

46. FALE TWOJEJ ŁASKI, PANIE

Fale twojej łaski, Panie - gdzie nie spojrzę, tam   D G A
 wciąż widzę Cię! Twa miłość mnie uwiodła.
Jezu, jakże to możliwe jest?!
  Jesteś życiem mym, więc każdy ruch robię w Tobie, Jezu;
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Jesteś drogą mą,
 więc każdy krok robię w Tobie, Jezu;
Ty pozwalasz wciąż  oddychać  mi.  

 
          

47. FLAGA

W moim sercu mieszka Bóg, a Jego flagą radość jest /2x   D fis G A
A Jego flagą radość jest.   G A
Podniosę flagę wysoko, wysoko /2   D fis G A
Niech pozna, pozna cały świat /2x
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą /2x
Niech pozna, pozna cały świat /2x  Że…


G

41. GDY DROGI POMYLI LOS ZŁY

1. Gdy drogi pomyli los zły, i oczy mgłą zasnuje   E A H E
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.   A H E
A kiedy gniew świat ci przesłoni
i zazdrość jak chwast zakiełkuje,
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.
 
Ref. Ty tylko mnie poprowadź,   A H
Tobie powierzam mą drogę   gis cis
Ty tylko mnie poprowadź Panie mój.   A H E
 
2. Poprowadź jak jego prowadzisz,
przez drogi najprostsze z możliwych,
i pokaz mi jedną, tę jedną z nich.
A kiedy już głos Twój usłyszę
i karmić się będę nim co dzień,
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.


 

42. GDY SREBRNIKÓW GARŚĆ

1. Gdy srebrników garść w sakwie dźwięczy ci  e C e D
On boleje tym, Jego serce drży                e C e D
Kiedy błądzisz znów zło przygryza cię         G D e
Jesteś gotów Mu obiecywać że:                 e C d

Ref. Za miłości gest Chryste oddam Ci całe życie G e C D
Za ten jeden gest Jezu pójdę dziś Twoim śladem
Za miłości gest Chryste oddam Ci całe życie
Za ten jeden gest Jezu pójdę dziś Twoim śladem
 
2. Kur dwa razy piał ty zaparłeś się
Staje serce twe płacz rozsadza cię
Gotów jesteś znów zerwać z życiem złym
Pójść przeprosić Go i powiedzieć że:
 
3. Gdy na krzyżu był ocet dałeś Mu
Jego szatę tyś w kości wygrał też
Teraz klęcząc gdzieś w synagogi drzwiach
Prosisz: Przebacz mi jam nie godzien jest43. GDY WPATRUJĘ SIĘ W TWĄ ŚWIĘTĄ TWARZ  

Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz    C e F f
gdy rozmyślam o Miłości Twej   C e F f
Kiedy to, co wokół mnie niknie w cień Jasności Twej. CeFf G
Gdy dotykasz Panie serca mego
Gdy mą wolę składam u Twych stóp
Kiedy to co wokół mnie niknie w cień Jasności Twej.
Uwielbiam Cię/2x   F G C e a
Bo mego życia cel to uwielbiać Cię!    d G C C7 


 

44.GDYBY WIARA TWA

Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno   a  E
te słowa mówi ci Pan. /x2   E a
I z taką wiarą rzekłbyś do góry   A7 d
przesuń się, przesuń się" /x2    E a
A góra posłusznie przesunie się, przesunie się   a E E7
przesunie się.   a
W Imię Jezusa przesunie się, przesunie się.
I chromy stanie na nogi swe, na nogi swe.
I kto łzy leje otrze je, otrze je, otrze je.
Chory odzyska zdrowie swe, zdrowie swe.
I kto jest smutny uśmiechnie się, uśmiechnie się.
Spływa, spływa, spływa Duch Święty /x4   a E a
Duch Święty swa mocą dotyka mnie,   a E
dotyka mnie, dotyka mnie.   E7 a
Od czubka głowy, po stopy ma,
po stopy me, po stopy me.
Duch Święty swą mocą dotyka cię,
dotyka cię, dotyka cię.
Od czubka głowy po stopy twe, po stopy twe.
Spływa, spływa, spływa Duch Święty. /x4


 

45. GODZIEN O GODZIEN JEST BÓG 

Godzien o godzien jest Bóg,   G D e 
Siedzący na tronie.   C G C D
Baranek wśród chwał    G D e
Przyjąć wdzięczność, siłę i moc   C G C G
błogosławieństwo i cześć.   B C D
On Bogiem jest na wieki wieków 3x Amen   G DC D   G
Będziemy niezmiennie wciąż trwać, 
W jedności i w prawdzie oddając Ci hołd,
Mądrość, wdzięczność, siłę i moc,  
błogosławieństwo i cześć.  


J

48. JA WIERZĘ, ŻE TO JEZUS  

Ja wierzę, że to Jezus  wierzę, że On Synem Boga jest.
On zmarł i powstał aby żyć i za cenę śmierci życie dał. E A H72x
Wierzę, że jest tu teraz (On tu teraz jest),   A H7E
stoi pośród nas.   Mam moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc), ma przebaczenia dar.  
  Ja wierzę Tobie Panie, wierzę, żeś Ty Synem Boga jest.
Zmarłeś i powstałeś aby żyć i za cenę śmierci życie dać.
Wierzę, że tutaj jesteś (Ty jesteś tu), stoisz pośród nas.
Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc), masz przebaczenia dar.


 

49. JAK DOBRZE RAZEM DZIŚ TU BYĆ

Jak dobrze razem dziś tu być, w obecności Twej. D eAD h
Przed oblicze Twoje przyjść,   e A
moc Ducha Swego zlej.   D D7
 
Ref: Ty imię moje znasz i Panem jesteś mi,   G Fis h
więc będę wielbić Imię Twe po wszystkie dni.   e A G D
Ty Królem królów jesteś zwan, Święte jest Imię Twe.
Zwycięzcą Jezus mój Pan, On mocą darzy mnie.


 

50. JEDNEGO MAMY OJCA

Jednego mamy Ojca i jedną Matkę i jedno Niebo czeka nas.
Wszyscy jesteśmy jedną rodziną, Jezus zamieszkał pośród nas. F G C a


 

51. JEST JEDNO CIAŁO, JEST JEDEN PAN  

Jest jedno ciało, jest jeden Pan,   E A E
Jednoczy nas w Duchu byśmy razem szli.   A E
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku Słowa Jego miecz, AH7 gis cis
W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę.   A H
Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem  EH
Wybranym pokoleniem by objawiać Jego cześć.   A E H
Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem  EH
Wielbimy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej   A E A  fis H E


 

52. JESTEM JA I JEZUS MÓJ

Jestem ja i Jezus mój/2x     D G D G   
                           Jestem ja i Jezus a wokół pustynia, a wokół pustynia. eA D
 
Kogo mam się trwożyć, gdy jest ze mną Syn Boży  DGA D
Kogo mam się lękać, gdy jest ze mną Święta Panienka  D G A D
Panie, przygarnij mnie do Siebie, pragnę umrzeć dziś dla Ciebie   A DA  
Panie, przygarnij mnie do Siebie, tylko dla Ciebie pragnę żyć.53. JESTEŚ BLISKO MNIE,  

Jesteś blisko mnie, tęsknię za Duchem Twym     a d G E a
Kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi    a d G E a      
      Przychodzisz jak ciepły wiatr   F G A
Otwieram się i czuję znów, że:   F G B E
Twoja miłość jak ciepły deszcz   a d E
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia   a FGC
Twoja miłość sprawia, że  a d
nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie.  a   F G a


 

54. JESTEŚ KRÓLEM

Jesteś Królem, jesteś Królem   DA h
Królem jest Bóg /2x         G A
Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go  /2x


 

55. JESTEŚ, PANIE, WINNYM KRZEWEM

1.Jesteś, Panie, winnym krzewem,   E H7
A my jego latorośle,   cis H gis
Moc czerpiemy tylko z Ciebie,   A E
Ty w nas żyjesz swą miłością.   H7 E E7

Ref. Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać /2x    A E A E||E7 E||A

2.Cóż trwałego poza Tobą, człowiek zdziała sam ze siebie,
Któż potrafi własne dobro oblec w kształty nieśmiertelne.

3.Ty przyjaźnią nas ogarniasz tak wspaniałą i szeroką,
Że wyzwala pełną radość, w sercu, które Ciebie kocha.
4.Wejdź, o Jezu, w nasze życie, głębią łaski, mocą słowa,
Byśmy mogli owoc przynieść cześć i chwałę Ojcu oddać.

56.  JEŚLI MASZ CHWILE SMUTNE W SWYM ŻYCIU  

1. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu   powierz się Matce.    e D H7 e
Kiedy rozpacz rozdziera Twe serce  ofiaruj się Jej! eDH7 e   

Ref. Matce, która pod krzyżem stała,   e
Matce, która się z Synem żegnała   a
Która uczyć Cię będzie pokory   D
Cierpienie znieść ci pomoże   G H7
Ona Matka, która pod krzyżem stała  
Matka, która się  z Synem żegnała. 
która uczyć cię będzie pokory,  
Cierpienie znieść ci pomoże.  

2. Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę-powierz się Matce.
Gdy na szlaku zaskoczy cię burza-ofiaruj się Jej.
 
 3. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga….
 Gdy w twym sercu znów zagości trwoga….


 

57. JEŚLI UWIERZYSZ, ŻE BÓG KOCHA CIEBIE  

1. Jeśli uwierzysz, że Bóg kocha ciebie,    D h G A
Jeśli uwierzysz, że On stworzył nas!
Będziesz miał skarb w niebie, będziesz mógł na wieki trwać/2x G A D h
2. Jeśli uwierzysz w tę Nowinę, Jeśli uwierzysz, ze Bóg Syna dał!
Dał Go po to, by zmarł za Ciebie, Grzechy twoje na siebie wziął/2x
Wyrósł przed nami jak młode drzewo, jak korzeń z suchej ziemi,
Nie miał postawy i nie miał urody, by zachwyciły nas./2x
 
3. Jeśli uwierzysz w Jego Słowo, jeśli od grzechu odwrócisz się,
Jeśli pójdziesz Jego drogą, twoje życie zmieni się/2x
Tak bardzo Bóg kocha nas, że Syna Swego dał,
Aby każdy, kto w Niego uwierzy, życie wieczne miał./2x58. JEZU W HOSTII UTAJONY

Jezu w Hostii utajony, serce moje Cię czuje.  
I choć kryją Cię zasłony, Ty wiesz, że Cię miłuję, miłuję.  C a FG/ C FCG59. JEZUS

Jezus /5x   D E G A D   
   Pokonał śmierć, pokonał mój grzech   D G A D
zmartwychwstał Pan i Królem jest.   G A D


 

60. JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE

Ref: Jesus Christ, You are my life,   D A G D
Alleluja, alleluja.         e A7
Jesus Christ, You are my life,           DA GD
You are my life, alleluja.        G D e A7

1. Jesteś Drogą, jesteś Prawdą,  
Jesteś naszym życiem,
Wędrując z Tobą będziemy na zawsze żyć w Tobie.

2. Uniesieni w jedności,
Zjednoczeni w miłości i radości,
Naprzód do Ciebie wyśpiewując Twoją chwałę.
3. W radości wędrujemy niosąc Twoją Ewangelię,
świadkowie miłosierdzia złączeni
w Bożym Przebaczeniu. 

61. JEZUS CHRYSTUS TO PANÓW PAN 

Jezus Chrystus to panów Pan, całej ziemi Król   E A E H E
Jedyny Pan władca narodów / jedyny Pan i Bóg EA B(H)E/  E A H
W innym Imieniu nie ma zbawienia , bo Jezus to panów Pan   E A B(H)E/  EAH
Jezus to panów Pan /2x   G D A E  GDAH  
Alleluja x 4    E A E H E


 

62. JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE   
 

1. Jezus daje nam zbawienie   d C A d
Jezus daje pokój nam.   
Jemu składam dziękczynienie,  
Chwałę z serca mego dam. ,     
   Ref. Jezus siła mą, Jezus pieśnią mego życia   F C A7  d
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy Swej           
        W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.       
       Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.     
     
2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar.
Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.

  

63. JEZUS JEST Z NAMI TU

Jezus jest z nami tu/4x   A H7 E E7
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię.   AH7Ecis
A Jego moc działa dziś, by uwolnić się cię
A Jego moc działa dziś, by zbawić cię.
Jezus jest z nami tu!


 

64. JEZUS MÓJ DOBRY JEST  

Jezus mój, dobry jest. Dobry jest, Jezus mój   A D A D 
Doradca, Boży Syn, dobry jest, dobry jest!   A E fis h G E
Jezus mój, wspaniały jest.Wspaniały jest, Jezus mój AD
Książę pokoju, wszechmogący Bóg -   A E fis h E     
    Wspaniały jest!   A D A65. JEZUS KRÓLEM NASZYM JEST

Jezus Królem naszym jest,    D A h G…
Jezus nasz umiłowany /x2   
O, wstań, wstań, Święty Boże nasz.
O, wstań, wstań i zajaśniej nad nami. /x266. JEZUS! ŚWIĘTY, NAMASZCZONY PAN

Jezus, Jezus, Święty Namaszczony Pan! Jezus. E gis7 A E H A E H A fis E H E
Jezus, Jezus, żyje wywyższony Pan! Jezus.
Twe Imię, jak miód na ustach mych,   E7 A E
Twój Duch jest jak woda duszy mej,   A E
Twe Słowo, jak lampa u mych stóp,   A cis7
Jezu, ja kocham Cię, ja kocham.   A H7


67. JEZU, TYŚ JEST ŚWIATŁOŚCIĄ MEJ DUSZY 

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,   a d G C    
           niech ciemność ma nie przemawia do mnie już,   a d E
Jezu Tyś jest światłością mej duszy,   a d G C
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.   F d a E a