C

16. CAŁA PIĘKNA JESTEŚ MARYJO


Cała piękna jesteś Maryjo  D A G D                                     
                            i winy na Tobie nie ma.     D G A                                      
                          Cała piękna jesteś Maryjo niech wielbi Cię cała ziemia. D A G D GAGD


 

17. CAŁUJĘ TWOJE DŁONIE PANIE


1. Całuję Twoje dłonie Panie,   C e a
które łamią dla mnie święty Chleb.   F E a
Dotykam Twego serca Jezu,   F G C e a
którym Ty ukochałeś mnie.   F G
Adoruję święty krzyż Twój Panie,   C e a
na którym odkupiłeś mnie.   F E a
Cześć oddaję Twoim świętym ranom,   F G C e a
w których uzdrowienie moje jest.   FG
 
Tobie chwała Jezu, Królu naszych serc.   C G C
Tobie uwielbienie dziś wyśpiewać chcę.   F C d G
Tobie chwała, Jezu, chwała i cześć. /2x    a e F C  F C G

2. Uwielbiam Twoje zmartwychwstanie, w którym śmierć pokonana jest.
Oczekuję Twego Ducha Panie, który łaską niech wypełni mnie. 
Przemieniaj moje życie Jezu i po drogach prawdy prowadź mnie.
Dziś z Maryją, Twoją świętą Matką  Magnificat wyśpiewać chcę.

18. CHCĘ DO CIEBIE PODOBNYM BYĆ


Chcę do Ciebie podobnym być. /x2    D fis G A
Naczynie, które byś wypełniać mógł,    Fis h
Chcę do Ciebie podobnym być    G A D


19. CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIE TWE


Chcę wywyższać Imię Twe,    G C D
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę,   G C D
Panie, dziś raduję się,   G C D
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić.   G C D
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie,   G C D C G
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług,   G a D C G
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty,   G a D H7e
Chcę wywyższać imię Twe.   C D G


20. CHLEB NIEBIAŃSKI (HYMN ETIOPSKI)


Ref. Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne.   e A C D e C D C e

1. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony   e A D
Ciało Pana i Krew drogocenną  D
Chleb przemienił Pan Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.  a C a

2. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga,
Który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy
Radujcie się sprawiedliwi w Panu,
Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.

3. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów
Dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu,
W cieniu którego śpiewają Serafiny.

4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos:
To Ciało spali ciernie grzechów,
I oświeci dusze ludzi
Przyjmujących Boski Pokarm.


21. CHLEB PIELGRZYMÓW


Ref. Lud Twój Panie, lud pielgrzymi    G D e
Prosi byś był światłem,    C A D7
Byś na drodze do Królestwa    G D e
Wzmacniał serca swoim Ciałem    C A G D
Zostań, zostań wśród nas, o Panie.    h E a C G D G

1.Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą    g c g
I czynisz trudną drogę tak bezpieczną,    g F g
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,    g D g G7
Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.    C A D

2.Twoja Krew niechaj jest napojem mocy
Kieruje zapał kroków w Twoje ślady,
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.

3.Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
Bo uczysz żeśmy braćmi w pyle drogi.
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
Z Twego serca płynie nowe przebaczenie


22. CHLEBIE NAJCICHSZY


Ref. Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem GDCD
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność.   G Dae

1. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem/2x   e C G D
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom /2x  

2.  A ułomki chleba, które zostaną/2x
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód/2x


23. CHLEBIE ŻYWY ŁAMANY DRZEWEM KRZYŻA 

 

Chlebie żywy łamany drzewem krzyża    d C d A
uwielbiamy Cię/2x    d g A d
Krwi Przenajświętsza , uzdrowienie naszych ran  - ......
Baranku Boży , chodzący dolinami serc - ........
Jezus to nasz Pan , uwielbiajmy Go ! x2   d C d  g A d


 

24. CHRYSTUS PAN, BOŻY SYN


Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się,   G a C
wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał.   G C
Ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że   G a G
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy   C a D D7
Wywyższony bądź Jezu Baranku mój    G e
Tyś jedyny Odkupiciel. Tyś mój Król   C DG
Wywyższony bądź Boży Baranku   G e
Przed Twym tronem dziś Najwyższy składam hołd.  C D G


 

25. CHWALĘ CIEBIE PANIE I UWIELBIAM  

 

Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam     A cis
wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając Imię Twe/2x  DhG E    
                                 Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś,    A
nie dorówna Tobie nikt   fis
nie dorówna Tobie nikt.   D h E


   

26. CHWALCIE PANA NIEBIOS


Ref. Chwalcie Pana niebios, chwalcie Go na cytrze     e     
                                                Chwalcie Króla świata- bo On Bogiem jest!     D h C D e
 
1. Chwal duszo moja Pana, mego Króla     e
Chcę chwalić Pana jak  długo będę żył   D h C D e
Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał
Chcę Go wysławiać, śpiewać : Alleluja!
 
2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym
W Bogu, który stworzył niebo i ziemię
Wszystko co żyje, śpiewa: Alleluja!
 
3. Pan Bóg króluje, wesel się ziemio!
Bóg Twój Syjonie przez pokolenia
On dał ci życie, On dał Ci wszystko
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go: Alleluja!


 

27. CHWALMY PANA W RYTMIE REGGAE


Chwalmy Pana w rytmie reggae Alleluja. /x2  d g Cd
Panie pomóż mi odnaleźć swoją drogę  d g C d
Jezu ufam Tobie-pomóż mi! /x2 d g d
2.Chwalmy Pana w rytmie disco. Alleluja
  No bo reggae to nie wszystko. Alleluja
3.Chwalmy Pana w rytmie walca. Alleluja
  Bo już disco nie wystarcza. Alleluja
4.Chwalmy Pana w rytmie czaczy. Alleluja
  Może Pan Bóg nam wybaczy. Alleluja


 

38. CI, CO ZAUFALI PANU


Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,    D h
Otrzymują skrzydła jak orły,   G
Biegną bez zmęczenia.   AD


29. CIEBIE, PANIE PRAGNĘ 


Ciebie, Panie pragnę  Ciebie, Panie chcę.
W sercu moim miejsce dla Ciebie jest.
Proszę wejdź, nie pukaj, drzwi otwarte są
Czuj się jak u siebie-tutaj jest Twój dom.
Ref. I bądźmy razem aż po życia mego kres
Ja i Ty, i Ty i ja niech spotkanie nasze całą wieczność trwa!


30.CIESZĘ SIĘ, JEZUS ZBAWIŁ MNIE


Cieszę się Jezus zbawił mnie /3x   D A… D G D
Śpiewam „Chwała! Alleluja!”,  D A
Jezus zbawił mnie!   G A D
  Kiedy byłem grzeszny.
Kiedy byłem grzeszny - Jezus zbawił mnie /3x
Śpiewam „Chwała! Alleluja!”, Jezus zbawił mnie!
Chcę powiedzieć wszystkim!
Chcę powiedzieć wszystkim - Jezus zbawił mnie /3x
Śpiewam „Chwała! Alleluja!”, Jezus zbawił mnie!
Będę Go uwielbiał!
Będę Go uwielbiał - Jezus zbawił mnie /3x
Śpiewam „Chwała! Alleluja!”, Jezus zbawił mnie!


 

31. CISZĄ I POKOJEM


1. Ciszą i pokojem nazaretański tchnie dom    F B 
Ty w nim mieszkasz Boże z Józefem świętym i Matką Swą    g F C F C 

Ref. Moje serce Tobie dziś oddaję   F
Moje serce, zamieszkaj w nim Panie,   g
Moje serce niech będzie jak Nazaret.   B F
 
2. Miłości i pokory tu uczyć będę się
modlitwą i radością napełnię każdy życia dzień.


D

32. DO CIEBIE PANIE WOŁA DUSZA MOJA


Do Ciebie Panie woła dusza moja, tęskni ciało me.    C(C/G) G C(C/G) G
Gdy nie ma Cię, moje serce ogarnia lęk,   C9 G
Przyjdź dotknij mnie, rozraduj mnie. /2x   C9 G
Jezu, pragnę blisko Ciebie być,   e C G D/Fis
Jezu, w Twych ramionach się skryć.    e C G D/Fis
Słodycz Twą poznawać co dnia,     e C G D/Fis
Przy sercu Twym trwać. /2x    e C G


 

33. DOBRZE, ŻE JESTEŚ, PANIE


Dobrze, że jesteś, Panie dobrze, że jesteś    D e
że jest Nazaret, że miłość ma swoje miejsce.   G A D (A7)
Dobrze, że jesteś, Panie, tutaj wśród nas   D D7 G
niech pokój, który nam dajesz, połączy nas.   D e A D
1.Wejdź w progi naszych serc, nadziei przynieś darGADG
wejdź w progi naszych dni, rozjaśnij każdą smutną twarz.   e A D A7

2. Niech Świętej Rodziny Dom  z radością zaśpiewa dziś
bo mieszka z nami Bóg, to szczęście być razem z Nim. 

34. DOTKNĄŁ MNIE DZIŚ PAN


Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam.  
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy Go, za to, że trzyma nas ręką Swą. D G D G D A D35. DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU


Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał / abym przejrzał   
Dotknij Panie moich warg, abym  przemówił / uwielbieniem   D A h(GA)2x
Dotknij Panie mego serca i oczyść je   D A h
Niech Twój Święty Duch  dziś ogarnia mnie.   G A


36. DUCHU ŚWIĘTY,


Duchu Święty, Duchu Święty/2x   a F d E
Przyjdź i rozpal nas i utul nas, miłość nam daj.


 

37. DUCHU ŚWIĘTY STWORZYCIELU


Duchu Święty Stworzycielu,   C 
ożywiaj moją modlitwę,          F C    
ożywiaj moje pragnienie pełnienia Woli Ojca.   F G C
Duchu Święty Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały,   C F C
otwieraj moje uszy, by słyszały, serce aby czuło.   F G C
Duchu Święty Ożywicielu! Przyjdź!   D G C38. DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM PRZYJDŹ


Duchu Święty wołam przyjdź /2x   C
Bądź jak ogień duszy mej/2x   g         
                                               Bądź jak ogień w ciele mym/2x Rozpal mnie   C  C F C   

Wszechmogący Bóg jest pośród nas   g F C            
                    Miłosierdzie jego wieczne jest,   g F C
okazuje dobroć swoją dziś   g F C                
                             dla tych, którzy chcą miłować Go!   g F G


 

39. DZIELMY SIĘ WIARĄ


Ref. Dzielmy się wiarą jak chlebem, dajmy świadectwo nadziei   C G a FG
Bóg ofiarował nam siebie   C G a
I my mamy się Nim z ludźmi dzielić.   F G
1. Chleba tego nie zabraknie rozmnoży się podczas łamania   
potrzeba tylko rąk naszych i gotowości dawania.   a G F G/2x

2. Nikt nie zapala lampy, by potem ją schować pod korcem
skoro nas Bóg światłem natchnął, trzeba z tym światłem iść w drogę.

3. Odrzućmy zwątpienie i trwogę i choć świat się śmieje z proroków,
musimy świadczyć odważnie w służbie ludziom i Bogu.


 

40. DZIĘKI ZA TWÓJ KRZYŻ 

 

Dzięki za twój krzyż,   dzięki za zwycięstwo Twe. DA h d a
Dzięki, że Twa Krew oczyszcza mnie   A h
Dzięki za miłosierdzie Twe.   G A D